Disclaimer

Iedere bezoeker kan content toevoegen. Uitvandaag.nl vertrouwt haar bezoekers op het toevoegen van deze content. Nieuwe content wordt dan ook direct gepubliceerd. De inhoud hiervan kan niet volledig worden gecontroleerd op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid. Uitvandaag.nl kan als gevolg daarvan geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden.

Uitvandaag.nl houdt het recht om content geplaatst door bezoekers te verplaatsen, te wijzigen of te verwijderen.

Uitvandaag.nl spant zich in om de beschikbaarheid van de site, nieuwsbrieven en aanverwante producten zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot Uitvandaag.nl kan niet leiden tot schadevergoeding. Uitvandaag.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden.

Het bestellen en aankopen van tickets gaat via OnlineTicketShop.nl. Dit gaat geheel buiten uitvandaag.nl om. Wij bieden slechts een overzicht van de beschikbare tickets in Nederland.